Des de la Xarxa RECE “Red Estatal de Ciudades Educadoras”,  de la que en forma part l’Ajuntament de Barcelona, es poden crear xarxes temàtiques impulsades per diferents ciutats de l’estat espanyol que formin part de la xarxa. Una d’aquestes és la de “la ciutat educadora en la formació i l’ocupació”, impulsada per l’Ajuntament de Màlaga. L’objectiu principal és el de contribuir a la millora de l’ocupabilitat i la qualitat de l’ocupació de la ciutadania. Això permetrà la millora de la societat, la creació de noves oportunitats i la millora de la qualitat de vida.

El dia 22 de setembre vàrem tenir la 2ona reunió de la xarxa on ja es va fixar quin seria el pla de treball. Per a facilitar la tasca es varen assignar grups de treball i, per delegació de l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació formarem part del grup “crear un fòrum de formació i ocupació” on es produeixi un intercanvi d’informació i documentació sobre l’oferta reglada i no reglada, i les necessitats i perfils professionals que demanda el teixit empresarial. Aquí es podrà aportar tota l’experiència de Barcelona Activa i de l’Observatori de l’FP. La propera reunió serà presencial a Màlaga el dia 11 de novembre.