L’objectiu de l’àrea d’internacionalització és fer de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana la porta internacional de la Formació Professional donant suport directe als centres d’FP en el seu procés d’internacionalització i gestionant directament diversos projectes europeus (Erasmus+ , Garantia Juvenil) per tal d’oferir oportunitats de mobilitat internacional a estudiants, graduats i docents de Cicles Formatius de Grau Superior i de Grau Mitjà.

Des de l’any 2007 la Fundació BCN Formació Professional ha gestionat més de 1.200 estades professionals a l’estranger per a estudiants i graduats d’FP i ha ofert més de 250 estades formatives a docents.

Per tal d’assegurar la qualitat de totes les estades internacionals, la Fundació treballa conjuntament amb l’Associació de ciutats europees Xarxa FP, institució de referència en mobilitat europea actualment formada per 33 ciutats a 15 països de la UE. Les ciutats de la Xarxa FP son els principals socis d’acollida dels alumnes, graduats  i docents que envia la Fundació i constitueixen els principals partners alhora de desenvolupar projectes europeus d’innovació i intercanvi de bones pràctiques.

Un dels últims projectes pilot que la Fundació està duent a terme es potenciar “l’internacionalització a casa” a través de la mobilitat virtual.