L’Economia Circular, el Cas de l’Ecodisseny

L’objectiu d’aquests estudis és analitzar l’encaix entre els continguts formatius que s’imparteixen en els cicles formatius de la formació professional i les competència professionals requerides pel mercat. A partir dels resultats de l’anàlisi, es proposa un seguit de línies d’actuació en matèria de polítiques públiques per tal de contribuir en l’eficiència del sistema de la formació professional.

Compartir