Estudi joves amb necessitats d’inserció educativa o laboral

L’objectiu d’aquest estudi és poder identificar els i les joves d’entre 16 i 24 anys de la ciutat de Barcelona que no estan ni treballant ni estudiant tant des del punt de vista de la quantitat de persones joves que es troben en aquesta situació, així com conèixer les seves característiques sociodemogràfiques. Alhora, i en la mesura del possible, poder localitzar la seva ubicació en la ciutat.

L’anàlisi estima el volum de joves d’entre 16 i 24 anys que no estan estudiant ni treballant: a la ciutat de Barcelona s’estima que n’hi ha 17.038, el 13,2% de la població jove d’aquestes edats. Una de les conclusions que se’n deriven és la importància de donar suport als i les joves de la ciutat en les etapes de transició tant educatives com laboral.

Compartir