En aquest espai es poden consultar els documents estratègics de la Fundació BCN FP. La descripció de l’organització, la composició dels seus òrgans de govern i representació, i les normatives i legislacions que afecten el seu funcionament es poden consultar a les seccions de “El Patronat”, “Formem part de” i “Marc d’actuació”.