Pla de mesures Innovació a l'FP

Suport a projectes innovadors de Formació Professional
 
ImatgePlaInnovacio

El projecte d’innovació a l’FP de la Fundació té com a objecte premiar projectes educatius de caire innovador. En aquest sentit es posa l'èmfasi a tots aquells factors que afavoreixen la qualitat i la innovació en l’educació i que pertanyen a l’àmbit d’actuació dels centres d’FP a través de l’experimentació, el foment de les competències clau i professionals, el treball en equip i en col·laboració amb altres agents i/o centres educatius, el treball i l’aprenentatge per projectes, l’orientació educativa i professional, la millora de l’èxit educatiu, entre altres elements clau d’innovació educativa.

 

 DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PELS CENTRES RESOLTS FAVORABLEMENT:

La Fundació es compromet a abonar la quantitat acordada en el següent termini i en el moment que:

Fins el dia 10 de març de 2017, com a màxim:

1. El CENTRE hagi signat el conveni de col·laboració i l’hagi fet arribar a la seu de la Fundació BCN Formació Professional (dues còpies, una per nosaltres i l’altra per retornar-vos-la signada*), juntament amb la fotocòpia de la targeta acreditativa del número d’identificació fiscal (NIF) de l’entitat/centre educatiu beneficiari.

* A l’hora de signar el conveni amb nosaltres:
- S'ha de signar TOTES ELS PÀGINES, incloent el primer full.
- I s'ha de signar a sobre on hi ha el nom del representant del centre educatiu.  

Fins el dia 17 d’octubre de 2017, com a màxim:

2.Justificació documental de la despesa, mitjançant factures. 
3. Certificat de dades bancàries del centre.
4. Memòria executiva del projecte.  
5. Signatura de la manifestació de cessió de drets d’imatge (Annex 1 del conveni).

6. La FUNDACIÓ hagi validat la documentació presentada i hagi valorat positivament la memòria executiva.

En ambdues fases, la documentació s’haurà de fer arribar via correu postal o personalment a la seu de la Fundació, acompanyada d’una carta exposant el que es presenta i dirigida al gerent de la Fundació.

 

Resolució de la 6a edició del Pla de mesures Innovació a l'FP, curs 2016-17: 

Durant la segona quinzena de gener, es va resoldre la concessió d’ajuts econòmics a projectes d’innovació presentats a la convocatòria del Pla de mesures innovació a l’FP, curs 2016-17. Les comissions d’avaluació, segons l’àmbit territorial, van estar integrades per representants de: l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, Consorci d’Educació de Barcelona, Departament d’Ensenyament, Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de Barcelona i Fundació BCN Formació Professional.

En aquesta 6a edició, es van presentar un total de 82 projectes, 41 corresponents a la ciutat de Barcelona, 20 a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 21 a la demarcació de Barcelona (excepte l’AMB), la qual cosa indica la predisposició i voluntat per part dels centres d’FP a seguir treballant en aquesta línia d’innovació educativa i en apostar per projectes que atorguen valor afegit i qualitat al sistema de Formació Professional.

D'aquests projectes presentats, 37 es van resoldre favorablement: 11 de l'AMB, 8 de la Diputació de Barcelona (a excepció de l'àmbit territorial de l'AMB) i 18 de Barcelona ciutat.  

La tipologia de projectes resolts favorablement és molt variada: Accions que promouen l’autosostenibilitat energètica dels edificis, pròtesis dentals a l’abast de la ciutadania, la implementació de la metodologia Flipped classroom al centre, la investigació i recerca en tècniques culinàries, l’experimentació en proves mèdiques, etc. en són clars exemples.

 

  • Projectes que han estat resolts favorablement al llarg de les 6 edicions del Pla de mesures Innovació a l'FP:

imatgeweb

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Contacte

Fundació BCN Formació Professional

Plaça Espanya 5, 1a planta - 08014 Barcelona

Telèfon: 93 413 21 01 - Fax: 93 413 21 16

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.