Empresa

Si vols participar dels PROJECTES i serveis que t'ofereix la Fundació BCN Formació Professional, només has de fer-te empresa col·laboradora de la fundació.

EMPRESA COL·LABORADORA

Per fer-se empresa col•laboradora de la Fundació BCN Formació Professional, només cal signar un CONVENI de col·laboració entre ambdós parts amb l'objecte de donar suport als objectius estratègics de la fundació.

Les empreses col•laboradores obtenen nivells alts d'eficàcia i gestió en:

• Assessorament per a l'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES professionals de treballadors que les han adquirides a través de l'experiència professionals i no disposen d'acreditació alguna.
• Interlocució única amb tots els instituts i centres FP de Barcelona per a ESTADES PRÀCTIQUES EN EMPRESA d'estudiants de totes les especialitats i títols d'FP que es realitzen a la ciutat.
• Participació en el programa BECA-EMPRESA on podràs tenir estudiants d'FP de Barcelona amb beca per un màxim de 6 mesos, un cop realitzada l'estada pràctica curricular a l'empresa (FCT).
• Participar en la FORMACIÓ DUAL que s'implantarà a Barcelona i Catalunya, amb la col•laboració de les empreses.
• Beneficiar-se de processos de selecció d'estudiants qualificats d'FP de Barcelona sense cap cost addicional a través de la borsa de treball.
• Participar en projectes singulars de la fundació per a cobrir una necessitat a mida de l'empresa.
• Rebre estudiant europeus d'FP per a fer estades pràctiques en les empreses de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
• Formar part del Plenari del Consell de l'FP de Barcelona.

 

ESTADES EN PRÀCTIQUES (FCT)

• Són curriculars de cada especialitat d'FP.
• Són obligatòries pels estudiants que realitzen una FP de grau mitjà o superior.
• No són remunerades.
• L'estada oscil•la entre els 3,5 i els 4,5 mesos a l'empresa.
• Es fan en alternança amb els estudis si es fan durant el curs escolar (també poden realitzar-se un cop finalitzat el curs i fins un màxim del 31/12).
• La dedicació setmanal de l'estudiant no pot superar les 5h/diàries.
• Cal establir un pla de treball entre empresa i institut o centre d'FP.
• L'empresa ha de validar els aprenentatges segons el pla de treball pactat.
• Es signa un conveni entre estudiant, institut o centre FP i empresa que es registra telemàticament a la web del Consell de Cambres.
• L'objectiu de les pràctiques (FCT) és posar en pràctica els aprenentatges apresos a l'escola i complementar amb altres que li ensenyi l'empresa.
• Cal un/a tutor/a a l'empresa que es farà càrrec durant el període de les pràctiques perquè l'estudiant realitzi el pla de treball segons pactat.

 

BECA – EMPRESA

• El projecte Beca – Empresa només es pot realitzar segons la normativa de beques de la fundació, aprovada en patronat del 17 de desembre de 2012.
• La Beca és un premi que es dóna a aquells estudiants que l'empresa ha seleccionat durant el període de pràctiques (FCT) i que l'empresa considera que mereixen una oportunitat per a aprofundir en el coneixement de l'empresa i del sector.
• És voluntària, a proposta de l'empresa i un cop valorada per una comissió.
• Es realitza en alternança amb els estudis.
• Cal formalitzar un conveni amb la Fundació.
• La beca és de 450€ mensuals (inclou CC a la SS i IRPF) per 25h/setmanals.
• L'estudiant pot rebre la beca només mentre estigui cursant l'FP a Barcelona.
• La durada màxima de la beca no superarà els 6 mesos.
• La beca ha de realitzar-se sota un pla d'activitats que l'empresa i la fundació constaten en annex a la signatura del conveni.
• La gestió de les beques es realitza des de la fundació.
• L'objectiu de la beca és millorar l'experiència laboral i l'especialització dels estudiants en la seva professió pel domini de tècniques, tecnologies i mètodes.
• Cal un responsable de departament d'empresa que es faci càrrec de l'estudiant per a garantir la instrucció.

 

FP DUAL

• Són curriculars de cada especialitat d'FP.
• Són obligatòries pels estudiants que realitzen una FP dual.
• Són remunerades, ja sigui amb beca-salari o per contracte laboral.
• L'estada pot oscil•lar entre els 2 i 10 mesos a l'empresa.
• No es fan en alternança amb els estudis i habitualment són en el 2n curs.
• La dedicació setmanal de l'estudiant no pot superar les 40h/setmanals.
• Cal establir un pla de treball entre empresa i institut o centre d'FP.
• L'institut i centre d'FP ha de validar els aprenentatges apresos a l'empresa segons el pla de treball pactat.
• L'objectiu de la FP dual és que una part de l'aprenentatge de l'estudiant es faci a l'empresa.
• Cal un/a tutor/a a l'empresa que es farà càrrec durant el període de la formació dual de que l'estudiant realitzi el pla de treball segons pactat.
• En molts casos l'empresa ha d'incorporar un nombre concret d'estudiants en la modalitat de formació dual, a pactar amb l'autoritat educativa.

 

SERVEI D'ASSESSORAMENT

El servei d'Assessorament és un servei que s'ofereix a les empreses i als seus treballadors, a nivell col•lectiu o individual, per facilitar un reconeixement de les competències adquirides des de l'experiència professional i plantejar itineraris de formació alternatius amb els que completar una acreditació i qualificació professional . Podeu consultar la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat/educacio per veure quin centre o institut d'FP us interessa més coincidint amb el vostre sector professional.

 
 
 
 
 

Contacte

Fundació BCN Formació Professional

Plaça Espanya 5, 1a planta - 08014 Barcelona

Telèfon: 93 413 21 01 - Fax: 93 413 21 16

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.